Lag (1989:977) om kommunalt stöd till ungdomsorganisationer

SFS nr
1989:977
Departement/myndighet
Justitiedepartementet
Utfärdad
1989-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:47
Upphävd
2009-03-01

Kommuner och landstingskommuner får lämna ekonomiskt stöd till
ungdomsorganisationer. Ett sådant stöd får också omfatta politisk
verksamhet.