Statens provningsanstalts kungörelse (1990:1) om skrivmateriel och reproduktionsmetoder som är godkända till vissa slag av handlingar under år 1990

SFS nr
1990:1
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1990-01-02

Statens provningsanstalt meddelar härmed, att följande skrivmateriel och
reproduktionsmetoder är godkända jämlikt skrivmaterielkungörelsen
(1964:504), under år 1990 för framställning av i nämnda kungörelse
angivna handlingar.

Godkännandet är giltigt endast för materiel märkt med de
registreringsmärken som framgår av förteckningen.

För varje materielgrupp är inom parentes angivet de slag av papper som
materielen får användas till. Godkännandet innebär huvudsakligen att
handlingar framställda med godkända skrivmedel har en skrift med
erforderlig beständighet i avseende på synlighet. Skriftens färg kan t.
ex. förändras utan att synligheten nedsättes. Andra aspekter, vilka för
den enskilde brukaren kan ha betydelse, eller om vilka stadgas i andra
föreskrifter, innefattas inte i godkännanden enligt denna kungörelse.

Det bör även påpekas att det inte är säkert att de inom respektive
materielgrupp upptagna skrivmaterielen är lämpade för alla typer av
maskiner, stämplar m. m. som kan förekomma. Vid inköp bör därför
upplysning om vilken materiel som är lämplig i föreliggande fall,
inhämtas från apparat- eller skrivmaterielleverantör.

Om det i förteckningen anges två färger, t. ex. svart/rött, för ett
färgband, omfattar godkännandet såväl den svarta som den röda delen.

BNötningsbeständigheten är som regel ej helt tillfredsställande för
skrift framställd med karbonpapper och korrigeringsbara färgband. För
skrift framställd med korrigeringsbart färgband krävs dessutom en viss
förvaringstid innan full vidhäftning uppnås.

Arkivhandlingar skall inte förvaras i sådana plastfickor, som kan
förorsaka skador på skriften. Speciellt plastfickor tillverkade av
mjukgjord PVC har visat sig vara olämpliga. Särskilt känsliga för
påverkan är elektrostatiskt framställda kopior.

Med ansvarig firma avses, i förteckningen nedan, den firma vilken är
ansvarig för att respektive skrivmateriel ej saluförs i strid mot
skrivmaterielkungörelsens ansvarsbestämmelser eller mot Statens
provningsanstalts anvisningar och bestämmelser. Firman är bland annat
ansvarig för att saluförd materiel överensstämmer i sammansättning och
egenskaper med den materiel som ursprungligen undersökts och godkänts av
provningsanstalten.

Under året kan ytterligare materiel och metoder komma att godkännas. Den
ansvariga firman erhåller då ett av Statens provningsanstalt separat
utfärdat godkännande, av vilket registreringsmärkning och övriga villkor
för godkännandet framgår.

/r3/ Rader- och korrigeringsmedel

För närvarande får endast radermedel av mekanisk typ användas. Med hjälp
av dessa avlägsnas den befintliga skriften fysiskt från underlaget, utan
att några nämnvärda rester av radermedlet blir kvar.

Till denna grupp hör bl. a. gummikautschuk, raderknivar och den till
vissa färgband hörande “lift-off-tejpen”. Tejpen fungerar så, att skrift
framställd med färgbanden rycks bort från underlaget.

Kemiska radermedel, t. ex. radervätskor, och färggivande
korrigeringsmedel, t. ex. korrekturlack och vita korrigeringsfärgband
får inte användas.

/r3/ Icke godkänd skrivmateriel

Riksarkivet äger rätt att medge att även icke godkänd skrivmateriel får
användas för framställning av sådana handlingar som anges i 8 § i
skrivmaterielkungörelsen (1964:504). Dispens kan lämnas efter ansökan
och prövning i varje enskilt fall. Förutsättning för medgivande är, att
sådana åtgärder vidtages, att handlingarnas innehåll kan bevaras för
framtiden.

Sådana enskilda medgivanden kan ges för mikrofilm och magnetband samt,
för framställning av kartor och ritningar, ritfilm och fotografisk film.

Beträffande mikrofilm finns vissa villkor angivna i riksarkivets
cirkulär angående framställning och handhavande av mikrofilm för
arkivändamål (Statens kulturråds författningssamling KRFS 1982:1).

Beträffande ritfilm och fotografisk film finns villkor angivna i
riksarkivets föreskrifter och allmänna råd angående framställning och
hantering av kartor och ritningar som skall bevaras (Riksarkivets
författningssamling RA-FS 1986:3).

För magnetband finns villkor angivna i riksarkivets föreskrifter om
avlämning av magnetband för ADB (RA-FS 1986:1), samt i riksarkivets
cirkulär (1968:473, ändr. och omtr. 1979:679) om tillämpningen av
allmänna arkivstadgan.

Förteckning över materiel lämpade för ovanstående ändamål kan erhållas
från Statens provningsanstalt.

Skrivmaterielen är i förteckningen uppdelad i följande grupper

Kulpennor
Tusch
Färgband
Stämpelfärg
Karbonpapper
Dupliceringsfärg
Tryckfärg
Arkivpapper
Kopiatorer, laserskrivare m. m.
Kopiatorer
Laserskrivare
Telefax
Övriga skrivare

Beteckning Ansvarigfirma Registreringsmärke

Kulpennor (arkivpapper 80,
100 och 112)
A3 plastpatron standard M, DORAB Försäljnings
blå AB Bankeryd Svenskt arkiv SP-SFB701

A3 plastpatron standard M,
svart DORAB Försäljnings
AB Bankeryd Svenskt arkiv SP-SFB702

Assistent arkiv, skrivsp.
0.8 m. m., bläckpasta 1769AP,
blå Ed. Rindelaub AB
Hägersten
Svenskt arkiv SP-SBJ111

Assistent extra, F,
pasta 042P, svart Ed. Rindelaub AB
Hägersten Svenskt arkiv SP-SBJ113

Austenit Refill, fine,
bläckpasta 8300, svart Ballograf Bic AB
Göteborg Svenskt arkiv SP-SBF230

Austenit Refill, medium,
bläckpasta 8300, svart Ballograf Bic AB
Göteborg Svenskt arkiv SP-SBF229

Austenit Refill, medium,
Rosendahls bläckpasta 81000,
blå Ballograf Bic AB
Göteborg Svenskt arkiv SP-SBF231

Bic Clic medium blå Ballograf Bic AB
Göteborg Svenskt arkiv SP-SBF227

Bic Crystal, medium,
bläckpasta Biro 180, blå Ballograf Bic AB
Göteborg Svenskt arkiv SP-SBF202

Classic Arkiv, blå J F Björsell, AB
Borås Svenskt arkiv SP-SBR601

KLIO ETERNA, blå Pentrade AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SBR801

Mina RO 50, blå Prodako AB
Enebyberg Svenskt arkiv SP-SBH902

Parker Ball pen Refill,
fine, blå Chr Olsen, AB
Handen Svenskt arkiv SP-SBJ203

Parker Ball pen Refill,
medium, blå Chr Olsen, AB
Handen Svenskt arkiv SP-SBJ202

Schneider insatspatron till
kulp. Mine 75, medium, blå Prodako AB
Enebyberg Svenskt arkiv SP-SBH901

Schneider Mine 75, svart Prodako AB
Enebyberg Svenskt arkiv SP-SBH903

SG-1 germanstar metallpatron
M, blå DORAB Försäljnings AB
Bankeryd Svenskt arkiv SP-SFB703

Zenith Penci-Pen, blå fine Rahmqvist Delectum AB
Lidingö Svenskt arkiv SP-SBB602

Zenith Penci-Pen, blå medium Rahmqvist Delectum AB
Lidingö Svenskt arkiv SP-SBB601

Zenith Penci-Pen, svart fine Rahmqvist Delectum AB
Lidingö Svenskt arkiv SP-SBB604

Zenith Penci-Pen, svart medium Rahmqvist Delectum AB
Lidingö Svenskt arkiv SP-SBB603

Zig-Ball, ceramic ball,
pigment ink 03, blå Thure Bünger, AB
Alvesta Svenskt arkiv SP-SBF901

Zig-Ball, ceramic ball,
pigment ink 03, röd Thure Bünger, AB
Alvesta Svenskt arkiv SP-SBF903

Zig-Ball, ceramic ball,
pigment ink 03, svart Thure Bünger, AB
Alvesta Svenskt arkiv SP-SBF902

Tusch (arkivpapper 80, 100
och 112)

Higgins Black Magic 404-80,
svart Curt Heimdal, AB
Danderyd Svenskt arkiv SP-SCM201

Letratech, svart Esselte Letraset AB
Bromma Svenskt arkiv SP-SCC302

Mecanorma EC40, svart Mecanorma Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SCR401

Mecanorma EF50, svart Mecanorma Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SCR402

Pelikan-tusch 518, svart Pelikan Svenska AB
Filipstad Svenskt arkiv SP-SCA401

Rotring Fl-tusch, svart Chr Olsen, AB
Handen Svenskt arkiv SP-SCJ203

Rotring MPP-F tusch, svart
(plotter pen) Chr Olsen, AB
Handen Svenskt arkiv SP-SCJ208

Rotring MPP-P tusch, svart
(plotter pen) Chr Olsen, AB
Handen Svenskt arkiv SP-SCJ207

Rotring rapidograph F tusch
kapillärpatron, svart Chr Olsen, AB
Handen Svenskt arkiv SP-SCJ206

Rotring rapidograph tusch
kapillärpatron, svart Chr Olsen, AB
Handen Svenskt arkiv SP-SCJ204

Rotring tusch F, svart Chr Olsen, AB
Handen Svenskt arkiv SP-SCJ205

Färgband (arkivpapper 80, 100
och 112)

Artin Kores databand i nylon,
svart i kassett Artin-Kores AB
Norrköping Svenskt arkiv SP-SFB314

Artin Kores Korrigeringsbart
plastband, Sp 131, svart Artin-Kores AB
Norrköping Svenskt arkiv SP-SFB312

Artin Kores Korrigeringsbart
plastband, Sp 83, svart Artin-Kores AB
Norrköping Svenskt arkiv SP-SFB313

Brother correctable film
ribbon 7020, svart Brother International
Sweden AB
Göteborg Svenskt arkiv SP-SFR701

Brother nylon ribbon 8020,
svart Brother International
Sweden AB
Göteborg Svenskt arkiv SP-SFR703

Brother one-time film
ribbon 7022, svart Brother International
Sweden AB
Göteborg Svenskt arkiv SP-SFR702

Canon Correct Film Ribbon
Casette AP 11 N, art.nr. 860740 Canon Svenska AB
Skärholmen Svenskt arkiv SP-SFJ501

Canon Correct Film Ribbon
Cassette Set, AP 01, 151101 Canon Svenska AB
Skärholmen Svenskt arkiv SP-SFJ504

Canon correctable film ribbon
AP-RB11, art.nr.91790 Canon Svenska AB
Skärholmen Svenskt arkiv SP-SFJ508

Canon correctable film ribbon
AP-RB21, art.nr.917590 Canon Svenska AB
Skärholmen Svenskt arkiv SP-SFJ509

Canon Fabric Ribbon Cassette
AP 03 Canon Svenska AB
Skärholmen Svenskt arkiv SP-SFJ506

Canon Fabric Ribbon Cassette
AP 13 Canon Svenska AB
Skärholmen Svenskt arkiv SP-SFJ507

Canon multistrike film ribbon
AP 12, art.nr. 860730 Canon Svenska AB
Skärholmen Svenskt arkiv SP-SFJ502

Canon Multistrike Film Ribbon
Cassette Set AP 02 Canon Svenska AB
Skärholmen Svenskt arkiv SP-SFJ505

Carbon C SE-510/520, 667.44332,
korr bart, svart Alcatel AB
Bromma Svenskt arkiv SP-SFO610

Dataproducts färgband till
IBM-skrivare 1403/3203 SMD Trading AB
Värnamo Svenskt arkiv SP-SHO404

Diablo Hytype II, black, nylon SMD Trading AB
Värnamo Svenskt arkiv SP-SHO405

Digital Färgband för
LA100/LA210, svart Digital Equipment AB
Sundbyberg Svenskt arkiv SP-SFR302

Digital färgband för LA50,
svart Digital Equipment AB
Sundbyberg Svenskt arkiv SP-SFR301

Ericsson Film Ribbon Cassette,
14881500-00/4 E1 Facit AB
Svängsta Svenskt arkiv SP-SFE918

Ericsson korr bart, svart för
Correct, 14834110-00/0 Facit AB
Svängsta Svenskt arkiv SP-SFE908

Ericsson/Facit Ribbon Cassette
14881570-00/7 E11 Facit AB
Svängsta Svenskt arkiv SP-SFE920

Ericsson/Facit Ribbon Cassette
14881580-00/6 E12 Facit AB
Svängsta Svenskt arkiv SP-SFE921

Facit färgband B1100, art.
nr. 9288-1306, svart Facit AB
Sundbyberg Svenskt arkiv SP-SFE923

Facit färgband B1150, art.
nr. 9288-1311, svart Facit AB
Sundbyberg Svenskt arkiv SP-SFE924

Facit färgband B3100, art.
nr. KDY 928 8130/501, svart Facit AB
Sundbyberg Svenskt arkiv SP-SFE925

Facit färgband B3150/3350, art.
nr. KDY 928 8130/201, svart Facit AB
Sundbyberg Svenskt arkiv SP-SFE926

Facit färgband B3450, art.
nr. 9288-1309, svart Facit AB
Sundbyberg Svenskt arkiv SP-SFE927

Facit färgband för Facit
4509/10/11/13, 55368001-00
svart Facit AB
Sundbyberg Svenskt arkiv SP-SFE922

Facit färgband för Facit
4512/4514 55368504-00/1,
svart Facit AB
Sundbyberg Svenskt arkiv SP-SFE929

Facit färgband för Facit
4570/71 92834522-01, svart Facit AB
Sundbyberg Svenskt arkiv SP-SFE928

Facit korr bart filmkarbonband,
art nr 1158 07 45-32 Facit AB
Svängsta Svenskt arkiv SP-SFK801

Facit korr bart, svart för
Correct, 14832230-00/8 Facit AB
Svängsta Svenskt arkiv SP-SFE908

Facit Matrisskrivare 4540,
15068060-10, svart Facit AB
Åtvidaberg Svenskt arkiv SP-SFE915

Facit Matrisskrivare 4540,
4542, 15068060-20, röd-svart Facit AB
Åtvidaberg Svenskt arkiv SP-SFE914

Facit Ribbon Cassette,
14831790-00/2, 14834130-00/8 Facit AB
Svängsta Svenskt arkiv SP-SFE919

Fujitsu film ribbon cassette
type D30L-9001-0579 Fujitsu Nordic AB
Solna Svenskt arkiv SP-SFQ202

Fujitsu ribbon cassette,
D301-9001-0269, nylon, svart Amitron Datorer AB
Timrå Svenskt arkiv SP-SFR101

Fujitsu ribbon cassette,
D30L-9001-0269 Fujitsu Nordic AB
Solna Svenskt arkiv SP-SFQ203

Fujitsu ribbon,
type D30L-9001-0601 Fujitsu Nordic AB
Solna Svenskt arkiv SP-SFQ201

GEHA färgduk till IBM skrivare
1403/3203, Black, Nylon SMD Trading AB
Värnamo Svenskt arkiv SP-SHO402

GEHA Gr 205, 961957, nylon,
svart SMD Trading AB
Värnamo Svenskt arkiv SP-SHO403

IBM “Quiet” Non-correcting
Ribbon, 1299790, svart IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA835

IBM 190 Correctable Ribbon
Cassette, 1361190, svart IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA836

IBM 4201 Proprinter ribbon,
6328829, svart IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA840

IBM 4202 Proprinter XL ribbon,
1040150, svart IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA841

IBM 4207 Proprinter X24 ribbon,
1040475, svart IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA838

IBM 4208 Proprinter XL 24 ribbon,
1040414, svart IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA839

IBM 5204 Film Ribbon 1319300,
svart IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA846

IBM Carbon Film Ribbon 1136383,
brunt IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA816

IBM Carbon Film Ribbon, 1136386,
grönt IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA817

IBM Carbon Film Ribbon, 1136388,
blått IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA818

IBM Correctable Film Ribbon
1299300, svart IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA822

IBM Correctable Film Ribbon
1299303, brunt IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA825

IBM Correctable Film Ribbon
1299508, svart IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA828

IBM Correctable Film Ribbon
Black 1299095 IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA815

IBM Easystrike high yield
correct ribbon, 1299845, svart IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA842

IBM Easystrike Multipur.
Ribbon Cassette 1337764, svart IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA845

IBM Easystrike write correctable
ribbon, 1380999, svart IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA843

IBM Fabric ribbon 1361194,
svart IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA844

IBM Filmkarbonband, 1299933,
svart IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA837

IBM High Yield Correctable
Film Ribbon 1299361, blått IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA819

IBM High Yield Correctable
Film Ribbon 1299362, grönt IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA820

IBM High Yield Correctable
Film Ribbon 1299363, brunt IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA821

IBM Ribbon, 1299756, svart IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA833

IBM Ribbon, 1299757, svart IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA834

IBM T3 band 1299320, svart IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA826

IBM T3 band 1299463, svart IBM Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFA827

KO-REC-TYPE Correctable film
ribbon art. nr 509.989,svart Nils Brauner AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFE404

Kores 2400, black, plastband Artin-Kores AB
Norrköping Svenskt arkiv SP-SFB304

Kores färgband i nylon,
Twin-spool, svart Artin-Kores AB
Norrköping Svenskt arkiv SP-SFB306

Kores kassett med plastband
(qume) Artin-Kores AB
Norrköping Svenskt arkiv SP-SHB301

Kores korrbara färgband No 241
för Adler SE1010, svart Artin-Kores AB
Norrköping Svenskt arkiv SP-SFB316

Kores korrbara färgband No 254
för Facit 8000, svart Artin-Kores AB
Norrköping Svenskt arkiv SP-SFB315

Kores Plastband för IBM 82C,
korrigeringsbart, svart Artin-Kores AB
Norrköping Svenskt arkiv SP-SFB309

Kores Plastband, svart, 60 mm Artin-Kores AB
Norrköping Svenskt arkiv SP-SFB311

Kores Ribbon PTS 3100
PTS 6000 nylon, svart Artin-Kores AB
Norrköping Svenskt arkiv SP-SFB307

Kores Twinspolat databand Artin-Kores AB
Norrköping Svenskt arkiv SP-SHB302

Korrigeringsbart färgband
CT-14 HX för Scribona, 31607 Esselte System AB
Solna Svenskt arkiv SP-SFC307

NAKAJIMA/REMTOR Correctable
ribbon, svart Skandex AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFK201

NEC 808-867243-001A, svart NEC Scandinavia AB
Bromma Svenskt arkiv SP-SFR902

NEC 808-867928-301A, svart NEC Scandinavia AB
Bromma Svenskt arkiv SP-SFR901

Nylonfärgband, Twin-spool,
blå infärgning Svenska Färgbandsprodukter AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFK101

OKI Cartridge ribbon ML 182,
192, 193, svart Technitron Sweden AB
Spånga Svenskt arkiv SP-SFR201

OKI Cartridge ribbon ML 292,
svart Technitron Sweden AB
Spånga Svenskt arkiv SP-SFR202

OKI Cartridge ribbon ML 293/294,
svart Technitron Sweden AB
Spånga Svenskt arkiv SP-SFR203

OKI Cartridge ribbon ML 390/391,
svart Technitron Sweden AB
Spånga Svenskt arkiv SP-SFR205

OKI Cartridge ribbon ML 393,
svart Technitron Sweden AB
Spånga Svenskt arkiv SP-SFR204

Otab 82C för IBM och Facit 1850,
plastkarbonband Ove Trohlin AB
Tyresö Svenskt arkiv SP-SFM805

Otab färgband, plast, svart Ove Trohlin AB
Tyresö Svenskt arkiv SP-SFM804

Panasonic KX-P110i, svart Panasonic Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFH801

Panasonic KX-P115, svart Panasonic Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFH803

Panasonic KX-P140, svart Panasonic Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFH802

Panasonic KX-P145, svart Panasonic Svenska AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFH804

Pelikan färgband, nylon, svart,
medium record Pelikan Svenska AB
Filipstad Svenskt arkiv SP-SFA406

Pelikan färgband, siden, svart,
medium record Pelikan Svenska AB
Filipstad Svenskt arkiv SP-SFA405

Pelikan multistrike Gr 187 M,
svart Pelikan Svenska AB
Filipstad Svenskt arkiv SP-SHA402

Pelikan nylonfärgband Gr 187,
svart Pelikan Svenska AB
Filipstad Svenskt arkiv SP-SHA401

Pelikan Plastfärgb Corr Lift-off
Longlife, svart 16,5 mm Pelikan Svenska AB
Filipstad Svenskt arkiv SP-SFB505

Pelikan plastic carbon Gr187P,
svart Pelikan Svenska AB
Filipstad Svenskt arkiv SP-SFB502

Philips Ink Ribbon,
Twinspool, S/RC 02 Philips Försäljnings AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SHC604

Philips Ribbon Cartridge
GP S/RC 31, svart Philips Försäljnings AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFC602

Philips Ribbon GP-kassett
S/RC 20 Philips Försäljnings AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFC603

Philips Ribbon Twinspool
PTS 3100/6000, 509.30 Philips Försäljnings AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SHC605

Philips Ribbon, Qume-kassett
S/RC 13 Philips Försäljnings AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SHC606

Plastband Sp.79, svart Artin-Kores AB
Norrköping Svenskt arkiv SP-SFB317

Primus färgband, svart record,
medium bomull Karlstads Färgbandsfabrik, AB
Karlstad Svenskt arkiv SP-SFA103

Primus färgband, svart record,
medium nylon Karlstads Färgbandsfabrik, AB
Karlstad Svenskt arkiv SP-SFA105

Primus färgband, svart record,
medium siden Karlstads Färgbandsfabrik, AB
Karlstad Svenskt arkiv SP-SFA104

Primus plastfärgband lift-off,
korrigeringsbart Karlstads Färgbandsfabrik, AB
Karlstad Svenskt arkiv SP-SFA107

Primus plastfärgband, svart Karlstads Färgbandsfabrik, AB
Karlstad Svenskt arkiv SP-SFA106

Qume Multistrike II art
nr 83990-01, svart Esselte Datasystem
Solna Svenskt arkiv SP-SFC304

Qume multistrike IV 83100-01 U,
Black Esselte Datasystem
Solna Svenskt arkiv SP-SFC305

TA Carbon C art nr 696.44332,
svart Alcatel AB
Bromma Svenskt arkiv SP-SFO609

ThS Special nylon med OCR
infärgn, art nr 320761 Th Strålfors AB
Ljungby Svenskt arkiv SP-SHE511

ThS Standard nylon dual med OCR
infärgn, art nr 320763 Th Strålfors AB
Ljungby Svenskt arkiv SP-SHE510

ThS Standard nylon med svart
infärgning, art nr 320764 Th Strålfors AB
Ljungby Svenskt arkiv SP-SHE509

Toshiba R-02, svart Esselte Datasoft
Solna Svenskt arkiv SP-SHM103

Toshiba RC-10 (4-färg), svart Esselte Datasoft
Solna Svenskt arkiv SP-SHM101

Toshiba RC-11, svart Esselte Datasoft
Solna Svenskt arkiv SP-SHM102

Triumph-Adler, Carbon-C, korrb,
svart, art nr 602.44332 Alcatel AB
Bromma Svenskt arkiv SP-SFO605

Triumph-Adler, Carbon-C, svart,
art nr 627.44332 Alcatel AB
Bromma Svenskt arkiv SP-SFO606

Wang 725-1234, svart Wang Svenska AB
Solna Svenskt arkiv SP-SFK907

WANG Black Fabric Ribbon
725-2987 Wang Svenska AB
Solna Svenskt arkiv SP-SFK906

WANG Multi-Strike Ribbon
Black 725-1239-6 Wang Svenska AB
Solna Svenskt arkiv SP-SFK905

Xerox Multistrike ribbon 8R2337,
svart Rank Xerox AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFD720

Xerox Multistrike ribbon 8R458,
svart Rank Xerox AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFD708

Xerox nylonfärgband 3R96658,
svart Rank Xerox AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFD723

Xerox Singlestrike ribbon
3R96656, korr bart, svart Rank Xerox AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFD719

Xerox Singlestrike ribbon
8R2335, korr bart, svart Rank Xerox AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFD722

Xerox Singlestrike ribbon
8R2990, svart Rank Xerox AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFD721

Xerox Singlestrike ribbon
8R453, korr bart, svart Rank Xerox AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFD718

Xerox Singlestrike ribbon
8R454, svart Rank Xerox AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SFD707

Zenith Correctable film ribbon
black för IBM 82C Rahmqvist Delectum AB
Lidingö Svenskt arkiv SP-SFA607

Zenith nylonfärgband svart- Rahmqvist Delectum AB
rött Lidingö Svenskt arkiv SP-SFA605

Stämpelfärg (arkivpapper 80,
100 och 112)

Dater, Perma stamp, svart Stämplar & Gravyrer i Borås AB
Borås Svenskt arkiv SP-SSM503

Gummistämpelfärg K119, svart Borås Stämpelfabrik AB
Borås Svenskt arkiv SP-SSE204

KLIMAX Stämpelfärg för
metallstämplar, kval MF, svart Borås Stämpelfabrik AB
Borås Svenskt arkiv SP-SSE209

KLIMAX Stämpelfärg för
metallstämplar, kval MK, svart Borås Stämpelfabrik AB
Borås Svenskt arkiv SP-SSE208

NCR-färg 400/41, svart Borås Stämpelfabrik AB
Borås Svenskt arkiv SP-SSE210

Perma Stamp SP, handstämpel
svart infärgning Stämplar & Gravyrer i Borås AB
Borås Svenskt arkiv SP-SSM504

Shachihata Artline Stamp Pad
Ink svart & Stamp-Pad black Emil Sandberg AB
Solna Svenskt arkiv SP-SSM401

Karbonpapper (arkivpapper 80 och 100)

Barock solvent carbon DORAB Försäljnings AB
Bankeryd Svenskt arkiv SP-SKC701

Esselte Filmkarbon, 80 gauge,
svart Esselte Dymo
Solna Svenskt arkiv SP-SKC302

Pelikan interplastic 1022 G Pelikan Svenska AB
Filipstad Svenskt arkiv SP-SKB502

Rosencos karbonpapper 5800,
svart Rosenco AB
Kristianstad Svenskt arkiv SP-SKA701

Zenith filmcarbon 100 gauge Rahmqvist Delectum AB
Lidingö Svenskt arkiv SP-SKA604

Zenith filmcarbon 50 gauge Rahmqvist Delectum AB
Lidingö Svenskt arkiv SP-SKA603

Dupliceringsfärg (arkivpapper
100 för duplicering)

Gestetner 621 svart (6026 B) Gestetner AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SDD407

Kores 4750, svart Artin-Kores AB
Norrköping Svenskt arkiv SP-SDB305

Kores 6812, svart Artin-Kores AB
Norrköping Svenskt arkiv SP-SDB303

Pelikan otina rapid, svart Pelikan Svenska AB
Filipstad Svenskt arkiv SP-SDB502

Rex Rotary No. 47-10 Black Carl Lamm, AB
Sundbyberg Svenskt arkiv SP-SDD509

Rex Rotary No. 47-16 Dark Grey Carl Lamm, AB
Sundbyberg Svenskt arkiv SP-SDD511

Rex Rotary No. 57-10 Black Carl Lamm, AB
Sundbyberg Svenskt arkiv SP-SDD510

Rex Rotary No. 57-16 Dark Grey Carl Lamm, AB
Sundbyberg Svenskt arkiv SP-SDD512

Rosendahls dupliceringsfärg,
svart Pelikan Svenska AB
Filipstad Svenskt arkiv SP-SDA403

Van Son Ink, Electrostatic
Black VS 127 Melkron International Sweden AB
Stockholm Svenskt arkiv SP-SDF701

Tryckfärg (arkivpapper 80, 100
och 112)

Multilith CS Ink, CS-174-C,
svart A M International AB
Enskede Svenskt arkiv SP-SDO702

Offsettryckfärg Roto 6340,
svart Carl Lamm, AB
Sundbyberg Svenskt arkiv SP-SDD514

Arkivpapper

Skrivpapper
Svenskt arkiv 112 AB Tumba Bruk, Tumba Svenskt arkiv 112 Tumba
Svenskt arkiv 100 AB Tumba Bruk, Tumba Svenskt arkiv 100 Tumba
Svenskt arkiv 80 AB Tumba Bruk, Tumba Svenskt arkiv 80 Tumba
Svenskt arkiv 100 AB Tumba Bruk, Tumba Svenskt arkiv 100 Tumba
för duplicering

Registreringsmärket är utfört med vattenmärkning.

Kopiatorer, laserskrivare m. m.

Godkännandet av nedanstående utrustningar förutsätter att
skriftframställning sker på samma sätt som vid undersökning för
typgodkännande.

Avgörande för kvaliteten hos den framställda skriften är t. ex.
utrustningens valstryck och fixeringstemperatur. Innehavare av
typgodkännande skall ge särskilda anvisningar för framställning av
arkivhandlingar.

Efter det att framställda handlingar fått svalna, skall dessa vara helt
torra, ej smeta och skriften skall ha god vidhäftning till papperet.

Vissa utrustningar fordrar omställning vid byte till annan papperstyp.
Olika glättning, vithet och tjocklek hos papperet kan därvid ha
betydelse.

Handlingar, framställda i vissa utrustningar, kan på ytan ha en
beläggning som medför att skrift med annat godkänt skrivmedel, får
otillfredsställande vidhäftning till papperet.

I nedanstående förteckning anges godkännandets omfattning för respektive
utrustning och pappersformat.

80, 100 och 112 syftar på godkända papper svenskt arkiv. E anger att
utrustningen är godkänd för enbart enkelsidig skriftframställning och D
att den är godkänd för skriftframställning på båda sidor av papperet.
Under “beteckning” anger den första raden utrustningens beteckning och
den andra raden till utrustningen hörande färgpulver eller dylikt.

Beteckning Ansvarig firma Pappers- Godkännandets
format omfattning

Kopiatorer

Agfa X 25-1 Agfa-Gevaert AB A4 80D
CB 757 Spånga A3 80E

Agfa X 25-3 Agfa-Gevaert AB A4 80D
CB 757 Spånga A3 80E

Agfa X 25-5 Agfa-Gevaert AB A4 80D
CB 757 Spånga A3 80E

Agfa X-15 Agfa-Gevaert AB A4 80E
CB 754 Spånga

Agfa X-18 Agfa Gevaert AB A4 80D 100D
CB 756 Spånga

Agfa X-35 Agfa-Gevaert AB A4 80D 100D
CB 755 Spånga A3 80D 100D

Agfa X-88 Agfa-Gevaert AB A4 80D
CB 743 Spånga A3 80D

Agfa X45 Agfa-Gevaert AB A4 80D
CB 758 Kista A3 80E

Agfa X55-3 Agfa-Gevaert AB A4 80D 100D
CB 752 Spånga

Agfa X55-5 Agfa-Gevaert AB A4 80D 100D
CB 752 Spånga

Canon FC-3 Canon Svenska AB A4 80E 100E
FC Cartridge Skärholmen
II black

Canon FC-5 Canon Svenska AB A4 80E 100E
FC Cartridge Skärholmen
II black

Canon NP 2015 Canon Svenska AB A4 80E 100E
NP 2000 black Skärholmen

Canon NP 3525 Canon Svenska AB A4 80D 100E
NP 3000 black Skärholmen A3 80D 100E
art. nr. 655105

Canon NP 4035 Canon Svenska AB A4 80D 100D
NP 4000 black Skärholmen A3 80D 100D

Canon NP 4540 Canon Svenska AB A4 80D 100D
NP 4000 black Skärholmen A3 80D 100E

Canon NP 7550 Canon Svenska AB A4 80D 100D
NP 7000 black Skärholmen

Canon NP 7550 Canon Svenska AB A4 80D 100D
NP 7000 brown Skärholmen

Canon NP 8570 Canon Svenska AB A4 80E 100E
NP 7000 black Skärholmen

Canon NP-1010 Canon Svenska AB A4 80E 100E
Toner black Skärholmen
art. nr 815205

Canon NP-1015 Canon Svenska AB A4 80E 100E
Toner black Skärholmen A3 80E 100E
art.nr 815205

Canon NP-1215 Canon Svenska AB A4 80E 100E
Toner black Skärholmen A3 80E 100E
art.nr 815205

Canon NP-1318 Canon Svenska AB A4 80E 100E
Toner black Skärholmen A3 80E 100E
art.nr 815205

Canon NP-1812 Canon Svenska AB A4 80E 100E
Toner black Skärholmen
art.nr 812105

Canon NP-3325 Canon Svenska AB A4 80E 100E
Toner black Skärholmen A3 80E
art.nr 833105

Canon NP-3825 Canon Svenska AB A4 80D 100D
Toner black Skärholmen A3 80E
art.nr 833105

Canon NP-4335 Canon Svenska AB A4 80D 100D
Toner black Skärholmen A3 80E
art.nr 848105

Canon NP-4835 Canon Svenska AB A4 80D 100D
Toner black Skärholmen 80E
art.nr 848105

Canon NP-6650 Canon Svenska AB A4 80D 100D
Toner black Skärholmen A3 80E 100E
art.nr 666105

Canon NP-8580 Canon Svenska AB A4 80D 100D
Toner black Skärholmen A3 80E
art.nr 666105

Canon NP-A2Z II Canon Svenska AB A3 80E
Toner black Skärholmen A2 80E
art.nr 842105

Canon PC 20 Canon Svenska AB A4 80D 100D
PC Cartridge II Skärholmen
black,
F41-2602-000

Esselte HS 70 Esselte System AB A4 80E 100E
Toner svart Solna
Esselte HS 70

Esselte S 5 Esselte System AB A4 80D 100E
Tonerkit svart Solna
Esselte S 5

Gestetner 2355 Gestetner AB A4 80E 100E
ZDF CMT 24 Stockholm A3 80E

Harris/3M 6130 3M A4 80E
Harris/3M 701 Kista A3 80E

Harris/3M 6215 3M A4 80E 100E
Harris/3M Kista
78-6969-6632-0

Kodak Ektaprint Kodak AB A4 80D 100D
235 Järfälla
Ektaprint K toner

Minolta EP-410 Roneo Alcatel AB A4 80E 100E
Z Bromma
Minolta MT toner
II EP 410 Z

Minolta EP-470 Roneo Alcatel AB A4 80E 100E
Z Bromma
Minolta MT toner
II EP 470 Z

Minolta EP-490 Roneo Alcatel AB A4 80D 100D
Z Bromma
Minolta MT toner
EP 470 Z-EP 490 Z

Minolta EP-50 Roneo Alcatel AB A4 80E 100E
Minolta EP 50 Bromma

Mita DC-1001 C. Aagaard AB A4 80D 100D
DC-1001 Stockholm

Mita DC-114 C. Aagaard AB A4 80E 100E
DC-114 Stockholm

Mita DC-1205 C. Aagaard AB A4 80E 100E
DC-1205 Stockholm
37041010

Mita DC-152 Z C. Aagaard AB A4 80D 100E
DC-152Z Stockholm A3 80E

Mita DC-1655 C. Aagaard AB A4 80D 100E
DC-152Z/1785/ Stockholm A3 80E
1655 37002812

Mita DC-1785 C. Aagaard AB A4 80D 100E
DC-152Z/1785/ Stockholm A3 80E
1655 37002812

Mita DC-2055 C. Aagaard AB A4 80E 100E
DC-2055 Stockholm
37037010

Mita DC-2105 C. Aagaard AB A4 80E 100E
DC-211/213RE/ Stockholm
313Z/313ZD/2105
37002112

Mita DC-2254 C. Aagaard AB A4 80D 100D
Mita DC-2055 Stockholm A3 80E
37037010

Mita DC-2255 C. Aagaard AB A4 80D 100D
Mita DC-2055 Stockholm A3 80E
37037010

Mita DC-2285 C. Aagaard AB A4 80D 100D
Mita DC-2055 Stockholm A3 80E
37037010

Mita DC-2555 C. Aagaard AB A4 80E 100E
DC-2555/2585 Stockholm
37040010

Mita DC-2585 C. Aagaard AB A4 80D 100E
DC-2555/2585 Stockholm
37040010

Mita DC-313ZD C. Aagaard AB A4 80E
Mita DC-313Z Stockholm A3 80E

Mita DC-4055 C. Aagaard AB A4 80E
DC-4055/4085 Stockholm
37033010

Mita DC-4085 C. Aagaard AB A4 80E
DC-4055/4085 Stockholm
37033010

Mita DC-5055 C. Aagaard AB A4 80E 100E
DC-5055 Stockholm A3 80E 100E
37036010

Mita DC-513Z C. Aagaard AB A4 80E 100E
DC-513Z Stockholm A3 80E 100E

Mita DC-5555 C. Aagaard AB A4 80E 100E
Mita DC-5585 Stockholm A3 80E
37042010

Mita DC-5585 C. Aagaard AB A4 80E 100E
Mita DC-5585 Stockholm A3 80E
37042010

Mita DC-A0 C. Aagaard AB A3 80E 100E
Mita DC-A0 Stockholm A2 80E
37045010

Mita DC-A2RE C. Aagaard AB A4 80D 100D
Mita DC-191/ Stockholm A3 80D 100D
181R/A2 A2 80D 100E

Mita DC-A2ZII C. Aagaard AB A3 80E
Mita DC-A2RE/ Stockholm A2 80E
A2Z/1824Z
37002712

Nashua 5120 Copy Graf AB A4 80D 100D
Nashua 4300/ Malmö A3 80D 100D
4310/4325/5120

Nashua 5130 Copy Graf AB A4 80D 100E
Nashua 5130 Malmö

Océ 1750 Océ Svenska AB A4 80D 100D 112D
Océ 1750 Spånga

Océ 1850 Océ Svenska AB A4 80D 100D 112D
Océ 1850 Spånga

Panasonic Panasonic Svenska AB A4 80E, 100E
FP-1307 Stockholm A3 80E
FQT50K

Panasonic Panasonic Svenska AB A4 80D
FP-1530 Stockholm A3 80E
FQ-T50K

Panasonic Panasonic Svenska AB A4 80D
FP-3007 Stockholm A3 80E
FQ-T30H

Panasonic Panasonic Svenska AB A4 80D
FP-3030 Stockholm A3 80E
FQ-T30H

Panasonic Panasonic Svenska AB A4 80D
FP-3040 Stockholm
FQ-T30H

Panasonic Panasonic Svenska AB A4 80E
FP-4650 Stockholm
FQ-T30H

Ricoh FT 2050 Carl Lamm, AB A4 80D
Ricoh FT toner Sundbyberg A3 80E
type 2050

Ricoh FT 2070 Carl Lamm, AB A4 80D 100D
Ricoh FT toner Sundbyberg A3 80D 100D
type 2050

Ricoh FT 2260 Ideca AB A4 80D 100E
Ricoh FT toner Bromma A3 80D 100E
2050

Ricoh FT 3320 Ideca, AB A4 80D 100D
Ricoh FT toner Bromma
3300

Ricoh FT 4065 Carl Lamm, AB A4 80D 100D
Ricoh FT toner Sundbyberg A3 80D
type 4000

Ricoh FT 4480 Ideca, AB A4 80D 100E
Ricoh FT toner Bromma A3 80D 100E
5010

Ricoh FT 5010 Carl Lamm, AB A4 80E 100E
Ricoh FT toner Sundbyberg
type 5010

Ricoh FT 6085 Carl Lamm, AB A4 80D 100E
Ricoh FT toner Sundbyberg A3 80E
type 6080

Ricoh FT 6620 Ideca AB A4 80D
Ricoh FT toner Bromma A3 80D
5050, 5070, 6620

Ricoh FT 7060 Carl Lamm, AB A4 80D
Ricoh FT toner Sundbyberg A3 80D
type 7000

Ricoh M 100 Ideca, AB A4 80D 100D
Ricoh FT toner Bromma A3 80D 100D
2050

Selex-55 Ideca, AB A4 80D 100E
Kit Selex 55 Bromma A3 80D 100E

Selex-60 AZ Ideca, AB A4 80D 100D
Kit Selex 60 AZ Bromma A3 80D 100D

Sharp SF-7300 Sharp Electronics AB A4 80E
SF730T1 Skärholmen

Sharp SF-7750 Sharp Electronics AB A4 80E 100E
SF770T1 Skärholmen

Sharp SF-8400 Sharp Electronics AB A4 80D, 100E
SF830T1 Skärholmen A3 80E

Toshiba BD 2810 Esselte System AB A4 80D 100D
T 120P Solna

Toshiba BD 3110 Esselte System AB A4 80E 100E
T 61P, svart Solna

Toshiba BD 3110 Esselte System AB A4 80D 100E
T 73PC-R, röd Solna

Toshiba BD 3810 Esselte System AB A4 80D 100D
T 85P Solna

Toshiba BD 4111 Esselte System AB A4 80E 100E
T 56P Solna

Toshiba BD 4810 Esselte System AB A4 80D 100E
T 66P Solna

Toshiba BD 5110 Esselte System AB A4 80D 100D
T 80P Solna A3 80E 100E

Toshiba BD 5610 Esselte System AB A4 80D 100E
T 62P, svart Solna A3 80D

Toshiba BD 5610 Esselte System AB A4 80D 100E
T 74PC-BR, brun Solna

Toshiba BD 5620 Esselte System AB A4 80D 100E
T 62P, svart Solna

Toshiba BD 5620 Esselte System AB A4 80D 100E
T 74PC-BR, brun Solna

Toshiba BD 7610 Esselte System AB A4 80E 100E
T 64P Solna A3 80E

Toshiba BD 7720 Esselte System AB A4 80E 100E
T 64P Solna A3 80E

Toshiba BD 8412 Esselte System AB A4 80D 100E
T 58P, svart Solna

Toshiba BD 8412 Esselte System AB A4 80D 100E
T 70PC BL, blå Solna

Toshiba BD 8510 Esselte System AB A4 80D 100D
T 88P Solna A3 80E 100E

Toshiba BD 9100 Esselte System AB A4 80D 100E
T 68P Solna

Toshiba BD 9110 Esselte System AB A4 80E 100E
T 68P Solna

Toshiba BD 9230 Esselte System AB A4 80D 100E
T 68P Solna A3 80E

U-Bix 150Z Wolber Import AB A4 80D 100D
68 22 01 B8 Bandhagen 3 A3 80D 100E

U-Bix 170Z Wolber Import AB A4 80D 100D
U-Bix 1017, Bandhagen 3 A3 80D 100D
170, 1790

U-Bix 181Z Wolber Import AB A4 80D 100E
U-Bix 280 Bandhagen 3

U-Bix 220Z Wolber Import AB A4 80D 100E
U-Bix 220 Bandhagen 3 A3 80D 100E

U-Bix 225Z Wolber Import AB A4 80D 100D
U-Bix 2022,225 Bandhagen 3 A3 80D 100D

U-Bix 280Z Wolber Import AB A4 80D 100D
U-Bix 280 Bandhagen 3 A3 80D 100D

U-Bix 320Z Wolber Import AB A4 80D 100D
U-Bix 320 Bandhagen 3 A3 80D 100D

U-Bix 400Z Wolber Import AB A4 80E 100E
U-Bix 400 Bandhagen 3 A3 80E 100E

U-Bix 404 Wolber Import AB A4 80D
U-Bix 6040, 404 Bandhagen 3 A3 80E

U-Bix 420Z Wolber Import AB A4 80D 100D
U-Bix 420 Bandhagen 3 A3 80E

U-Bix 500Z Wolber Import AB A4 80D 100D
U-Bix 5000 Bandhagen 3 A3 80D 100D

U-Bix 550Z Wolber Import AB A4 80E
U-Bix 500Z Bandhagen 3 A3 80E

U-Bix 700ZA Wolber Import AB A4 80E 100E
U-Bix 5070,700 Bandhagen 3 A3 80E

Xerox 1012 Rank Xerox AB A4 80E
1012 6R 90137 Stockholm

Xerox 1040 Rank Xerox AB A4 80E
R 6R 90110 Stockholm

Xerox 1050 Rank Xerox AB A4 80E
6R 90094 Stockholm

Xerox 1065 Rank Xerox AB A4 80E 100E
6R 90097 Stockholm

Xerox 3080 Rank Xerox AB A3 80E 100E 112E
6R 90130 Stockholm A2 80E 100E 112E

Xerox 4060 Rank Xerox AB A4 80E 100E
6R 235 Stockholm

Xerox 5007 Rank Xerox AB A4 80E 100E 112E
6R 90157 Stockholm

Xerox 5012 Rank Xerox AB A4 80E 100E
6R 90161 Stockholm

Xerox 5014 Rank Xerox AB A4 80E 100E
6R 90161 Stockholm

Xerox 5018 Rank Xerox AB A4 80E 100E
6R 90127 Stockholm A3 80E

Xerox 9500 Rank Xerox AB A4 80E
6R 90043 Stockholm

Laserskrivare

Agfa P3400PS Agfa-Gevaert AB A4 80E
CB 759 Spånga

Apple Plus EP Max Nivå AB A4 80E 100E
Tonerkassett EP Hägersten
återuppladdad
enl. Max Nivå Refill
System m.Texton

Apple Laser Max Nivå AB A4 80E 100E
writer 11 Hägersten
Tonerkassett
EP-S återupp-
laddad enl. Max
Nivå Refill System
m. Grap-hix

Canon LBP-8 Canon Svenska AB A4 80E
EP Cartridge Skärholmen
black art. nr.
170105

Canon LBP-8 II Canon Svenska AB A4 80E 100E
EP-S Cartridge Skärholmen

Canon LBP-8 IIR Canon Svenska AB A4 80D 100D
EP-S Cartridge Skärholmen

Data-General Data-General AB A4 80E 100E
4557/4558 Solna
DG 10231

Digital LN 03 Digital Equipment AB A4 80D 100D
LN 03 X-AC Sundbyberg

Esselte Laser- Esselte System AB A4 80D 100E
printer T8 Solna
Laserprinter
toner-set JRP
00-00402

Facit Opus 2 Facit AB A4 80E 100E
11 37 99 34-00 Sundbyberg

Facit P 6010 Facit AB A4 80E 100E
Facit P 6010 Sundbyberg

Facit P 6060 Facit AB A4 80E 100E
Toner Kit for Sundbyberg
Facit P6060 art.
nr. 92881706

Facit P 7150 Facit AB A4 80D 100D
Toner kit 80 P Sundbyberg
7000/10/80/7150,
artnr 11379934-00

Fujitsu modell Fujitsu Nordic AB A4 80E, 100E
M 3706 ME Solna
Process Cartridge
D 860-1163-T 401 A

Fujitsu modell Fujitsu Nordic AB A4 80E
M 3727 ME Solna
Toner Cartridge
B 870-1670-T 005 A

KX-P 4450 Panasonic Svenska AB A4 80D 100E
KX-P 450 Stockholm

KX-P 4450i Panasonic Svenska AB A4 80D 100E
KX-P 450 Stockholm

Kyocera F-1000 Arctena AB A4 80E
Kyocera toner Solna
kit TK-4

Kyocera F-1010 Arctena AB A4 80E
Kyocera toner Solna
kit TK-4

Kyocera F-1200 Arctena AB A4 80E
Kyocera toner Solna
kit TK-4

Laser Jet Hewlett Packard A4 80E 100E
serie II Sverige AB
EP-S Cartridge Spånga

Laser Writer Apple Computer AB A4 80E 100E
Plus EP-Cart- Solna
ridge M 0180

Laserline 6 Technitron Sweden AB A4 80E 100E
Technitron LL 6 Stockholm

LIS 24 Wang Svenska AB A4 80E 100E
Dry Imager Solna
800-225-0234

LPS 8 Wang Svenska AB A4 80E 100E
EP-Cartridge Solna
34-0002-702

Nokia Data Nokia Data Systems oy A4 80E 100E
PS 810 Helsingfors
EP-S Cartridge
Cartouche
R64-0002-700

Omnilaser 2015 Texas Instruments A4 80E 100E
G 0012201 Stockholm

Scribona Page Esselte System AB A4 80E
Printer Solna
F 301116
6904K2

Sperry M 37 Unisys AB A4 80E
P/N 2838441-225 Solna

Talaris 1590 Technitron AB A4 80E 100E
Ricoh toner för Spånga
laserstation LP 4150

Toshiba Page Esselte System AB A4 80D 100E
Laser 12 modell Solna
TN-7300
T-L200-C

Wordprinter 8L Televerket A4 80D
EP Cartridge Farsta
black

Xerox 2700/8040 Rank Xerox AB A4 80E
6R 90080 typ Z Stockholm

Xerox 3700 Rank Xerox AB A4 80E
6R 90123 Stockholm

Xerox 4045 Rank Xerox AB A4 80E
6R 90124 Stockholm

Xerox 4050 Rank Xerox AB A4 80D 100D
6R 303 Stockholm

Xerox 9700 Rank Xerox AB A4 80E 100E
modell V Stockholm
6R 90043

Xerox 9700/9790 Rank Xerox AB A4 80D 100D
Gc 6R 90090 Stockholm

Telefax

Okifax OF-110 Esselte System A4 80E
Toner Cartridge Solna
for Okilaser 400/800

Övriga skrivare

Agfa P400/ Agfa-Gevaert AB A4 80E
P400PS Spånga
CB 751

Silentwriter NEC Scandinavia AB A4 80E
LC-890 XL Bromma
Cartridge 31G5130