/r1/ Förordning (1990:1082) om basbelopp för år 1991;

SFS nr
1990:1082
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-11-29

Regeringen fastställer basbeloppet enligt lagen (1962:381) om
allmän försäkring till 32 200 kronor för år 1991.