Tillkännagivande (1990:1099) av uppgift om Riksbankens diskonto

SFS nr
1990:1099
Departement/myndighet
Utfärdad
1990-11-22

Fullmäktige i riksbanken ger till känna att riksbankens diskonto från
och med den 23 november 1990 är elva och en halv procent.