/r1/ Förordning (1990:1151) om räntereglering för försäkringsföretag;

SFS nr
1990:1151
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-12-06

Regeringen föreskriver att räntereglering enligt lagen (1974:922) om
kreditpolitiska medel får tillämpas i fråga om försäkringsföretag med
svensk koncession.