Förordning (1990:1187) om ränta på studielån för år 1991

SFS nr
1990:1187
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1990-12-06

Regeringen fastställer den ränta som enligt 8 kap. 2 § studiestödslagen
(1973:349) skall utgå på studielån till 8,3 procent för år 1991.