Förordning (1990:129) om medelvärde för år 1989 enligt förordningen (1986:566) om statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och talpedagoger

SFS nr
1990:129
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-04-05

Regeringen fastställer medelvärdet enligt 4 § förordningen (1986:566) om
statsbidrag till lönekostnader för vissa förskolekonsulenter och
talpedagoger till 164 600 kronor för år 1989.