Förordning (1990:1294) om lokaliseringen av skattemyndigheterna

SFS nr
1990:1294
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1990-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:1334
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:1177

1 § I varje län skall finnas en skattemyndighet med säte på den ort som
anges i nedanstående förteckning.

————————————————————————
Skattemyndighet Ort
————————————————————————

Skattemyndigheten i Stockholms län Stockholm
Skattemyndigheten i Uppsala län Uppsala
Skattemyndigheten i Södermanlands län Nyköping
Skattemyndigheten i Östergötlands län Linköping
Skattemyndigheten i Jönköpings län Jönköping
Skattemyndigheten i Kronobergs län Växjö
Skattemyndigheten i Kalmar län Kalmar
Skattemyndigheten i Gotlands län Visby
Skattemyndigheten i Blekinge län Karlskrona
Skattemyndigheten i Skåne län Malmö
Skattemyndigheten i Hallands län Halmstad
Skattemyndigheten i Västra Götalands län Göteborg
Skattemyndigheten i Värmlands län Karlstad
Skattemyndigheten i Örebro län Örebro
Skattemyndigheten i Västmanlands län Västerås
Skattemyndigheteen i Dalarnas län Falun
Skattemyndigheten i Gävleborgs län Gävle
Skattemyndigheten i Västernorrlands län Härnösand
Skattemyndigheten i Jämtlands län Östersund
Skattemyndigheten i Västerbottens län Umeå
Skattemyndigheten i Norrbottens län Luleå
Förordning (1997:1177).

2 § har upphävts genom förordning (1995:1658).

Övergångsbestämmelser

1990:1294

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, då kungörelsen
(1973:796) om rikets indelning i fögderier skall upphöra att gälla.
Riksskatteverket får bestämma att det längst till utgången av år
1991 skall finnas endast ett lokalt skattekontor för Stockholm, ett
för Malmö och ett för Göteborg.