Lag (1990:1364) om ändring av plan- och bostadsverkets namn

SFS nr
1990:1364
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-12-17

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att bestämmelser i lag eller annan
författning om plan- och bostadsverket, bostadsstyrelsen eller statens
planverk efter utgången av år 1990 skall avse boverket.