Förordning (1990:1375) om vissa myndigheters namn i äldre författningar om dubbelbeskattning

SFS nr
1990:1375
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1990-12-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:949

Vad som i förordningar om tillämpning av överenskommelser med främmande
stater för att undvika dubbelbeskattning har föreskrivits om en
länsstyrelse, länsskattemyndighet eller taxeringsnämnd skall i stället
avse Skatteverket. Förordning (2003:949).