Lag (1990:1451) om avdrag för kostnader för bilresor till och från arbetsplatsen vid 1991 och 1992 års taxeringar

SFS nr
1990:1451
Departement/myndighet
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1990-12-17
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:489
Upphävd
1997-01-01

Avdrag för kostnad för resa med egen bil till och från arbetsplatsen
enligt punkt 4 av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370)
skall medges, i stället för enligt schablon som anges i andra stycket
nämnda anvisningspunkt, vid 1991 års taxering med 1 krona 10 öre per
kilometer och vid 1992 års taxering med 1 krona 20 öre per kilometer.

Övergångsbestämmelser

1996:489

Den upphävda lagen tillämpas alltjämt i fråga om 1991 och 1992 års
taxeringar.