Lag (1990:1501) om äldre föreskrifter om vissa länsnämnder

SFS nr
1990:1501
Departement/myndighet
Civildepartementet LST
Utfärdad
1990-12-06

Vad som i en lag eller någon annan författning har föreskrivits om en
länsvägnämnd eller lantbruksnämnd skall i stället avse länsstyrelsen.