Förordning (1990:18) om indragning av vissa tjänster vid myndigheter som hör till försvarsdepartementet

SFS nr
1990:18
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1990-02-01

En tjänst som omfattas av chefslöneavtalet eller en tjänst med
beteckningen p vid en myndighet som enligt departementsförordningen
(1982:1177) hör till försvarsdepartementet och som inte tillsätts av
regeringen dras in när förordnandet upphör för den nuvarande innehavaren
av tjänsten eller om tjänsten annars är ledig.