Förordning (1990:197) om beredskapslagring av olja och kol m.m. under lagringsåret 1990/91

SFS nr
1990:197
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1990-05-03

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om beredskapslagring
av olja och kol och 10 § lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på
naturgasområdet att följande andelar av basmängderna för
lagringsbränslen skall lagras under lagringsåret 1990/91.

Varuslag Procentandel av basmängden

Kol 37
Motorbensin 25
Fotogen 25
Dieselbrännolja/
eldningsolja 1 och 2 25
Övriga eldningsoljor 25
Gasol 25

I fråga om ersättningsbränsle för naturgas skall lagringsprocenten
motsvara 28 procent av basmängden för respektive varuslag.