Statskalenderförordning (1990:205);

SFS nr
1990:205
Departement/myndighet
Justitiedepartementet PP
Utfärdad
1990-04-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:750
Upphävd
2001-12-01

Regeringen föreskriver att myndigheterna under regeringen på begäran
skall lämna Allmänna förlaget de uppgifter som behövs för den årliga
publikationen Sveriges statskalender.