Förordning (1990:23) om tillämpning av prisregleringslagen (1989:978)

SFS nr
1990:23
Departement/myndighet
Civildepartementet MA
Utfärdad
1990-02-08

1. 13 § om högstpris, 14 § om stoppris, 19 § om utgångspris och 22 § om
utfästelsepris, såvitt avser varor och tjänster som tillhandahålls i
näringsverksamhet,

2. 13 § om högstpris, 14 § om stoppris och 19 § om utgångspris, såvitt
avser

*/k/ dels */-k/ sådana avgifter som tas ut i annan verksamhet hos staten
än näringsverksamhet,

*/k/ dels */-k/ sådana avgifter som tas ut i annan verksamhet hos
kommunerna än näringsverksamhet enligt föreskrifter i

— lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar,

— renhållningslagen (1979:596),

— lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem,

— räddningstjänstlagen (1986:1102),

— plan- och bygglagen (1987:10),

3. 34 § om stopphyra, såvitt avser hyror för bostadslägenheter och
lokaler som tillhandahålls i näringsverksamhet.

Närmare bestämmelser om pris- och hyresstopp finns i förordningen
(1990:24) om allmänt pris- och hyresstopp.

Övergångsbestämmelser

1990:23

Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag då förordningen
enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling
och gäller till och med den 7 februari 1991. Den tillämpas dock för tid
från och med den 8 februari 1990.