Förordning (1990:292) om upphävande av tjänstebrevsrätt och frankeringsfrihet

SFS nr
1990:292
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1990-05-23

Regeringen föreskriver att all medgiven tjänstebrevsrätt och
frankeringsfrihet skall upphöra vid utgången av juni 1990.