Förordning (1990:312) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1990/91

SFS nr
1990:312
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1990-05-17

Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens
avkastningsränta under budgetåret 1990/91 båda skall vara 11,50 procent.