Förordning (1990:38) om medelvärde för år 1989 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet

SFS nr
1990:38
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-02-15

Regeringen fastställer medelvärdet enligt 3 § förordningen (1983:944) om
statsbi drag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet till 157 200
kronor för år 1989.