Förordning (1990:39) om medelvärde för år 1989 enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1203) om ändring i förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp

SFS nr
1990:39
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-02-15

Vid tillämpning av punkterna 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till
förordningen (1988:1203) om ändring i förordningen (1983:944) om
statsbidrag till social hemhjälp skall medelvärdet enligt 3 § sistnämnda
förordning i paragrafens lydelse före den 1 januari 1989 anses vara
157 200 kronor för år 1989.