/r1/ Förordning (1990:493) om belopp per ålders- och förtidspensionär för år 1989 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet;

SFS nr
1990:493
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-06-07

Regeringen fastställer att det belopp, som avses i 4 § förordningen
(1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet i
paragrafens lydelse före den 1 januari 1989, skall vara 250 kronor för
år 1989.