Förordning (1990:504) om tillämpning av lagen (1989:8) om kyrkomusiken i Svenska kyrkan

SFS nr
1990:504
Departement/myndighet
Civildepartementet KY
Utfärdad
1990-06-07
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:1108
Upphävd
1993-01-01

Regeringen föreskriver att lagen (1989:8) om kyrkomusiken i svenska
kyrkan skall tillämpas på Karlskrona amiralitetsförsamling.