Riksbankens föreskrifter (1990:51) om minnesmynt på ettusen och tvåhundra kronor

SFS nr
1990:51
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
1990-02-08

1 § Med anledning av att Vasamuseet invigs den 15 juni 1990 skall
minnesmynt med nominella värden ettusen och tvåhundra kronor ges ut.

2 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av ettusen kronor skall
tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50
tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en vikt av 5,8 gram
och en diameter av 21 millimeter. Avvikelsen från den nominella vikten
får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 6 gram.

3 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av ettusen kronor skall ha
följande prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs bild i profil med omskriften “CARL
XVI GUSTAF SVERIGES KONUNG”. Till vänster om bilden “E” som anger
myntorten och till höger “D” som är begynnelsebokstaven i
riksbankschefens efternamn. Nedtill på höger sida om bilden konstnärens
signatur “EN”.

På frånsidan Vasaättens vapen på en sköld krönt med en kunglig krona
omgivet till vänster av en krona med bokstäverna GAR och årtalet 1628
och till höger av riksvapnet tre kronor. Som omskrift upptill
“REGALSKEPPET VASA 15 JUNI 1990” och nedtill valörbeteckningen “1000
KRONOR”.

Kanten skall vara slät.

4 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av tvåhundra kronor skall
tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75
tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram och en diameter av 36
millimeter. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av
etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av tvåhundra kronor skall ha
följande prägel.

På framsidan Konung Carl XVI Gustafs bild i profil med omskriften “CARL
XVI GUSTAF SVERIGES KONUNG”. Till vänster om bilden “E” som anger
myntorten och till höger “D” som är begynnelsebokstaven i
riksbankschefens efternamn. Nedtill på höger sida om bilden konstnärens
signatur “EN”.

På frånsidan regalskeppet Vasa avbildat från sidan med Vasaättens vapen
krönt med en kunglig krona till vänster och riksvapnet tre kronor under
regalskeppet. Såsom omskrift upptill “REGALSKEPPET VASA 15 JUNI 1990”
och nedtill valörbeteckningen “200 KRONOR”.

Kanten skall vara slät.