Förordning (1990:561) med vissa bemyndiganden för Läkemedelsverket att meddela föreskrifter

SFS nr
1990:561
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-06-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1845

1 § Utöver de föreskrifter med bemyndiganden för Läkemedelsverket
som
finns i andra författningar får Läkemedelsverket meddela de
ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av 7 §
andra stycket narkotikastrafflagen (1968:649).
Förordning (2010:1845).

2 § Har upphävts genom förordning (2010:1845).

3 § Har upphävts genom förordning (2010:1845).