Lag (1990:575) om tillfällig höjning av mervärdeskatten

SFS nr
1990:575
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1990-06-14

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att skatt enligt lagen (1968:430) om
mervärdeskatt utgår under tiden den 1 juli 1990 — den 31 december 1991
med 20 % av beskattningsvärdet. Vid införsel av monteringsfärdigt hus
utgår dock skatten under tiden den 1 juli — den 31 december 1990 med 12
procent av beskattningsvärdet.