Lag (1990:696) om avdrag för bidrag till Stiftelsen Sveriges Tekniska Museum

SFS nr
1990:696
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1990-06-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1230
Upphävd
2000-01-01

Vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet enligt kommunalskattelagen
(1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt medges avdrag
för bidrag till Stiftelsen Sveriges Tekniska Museum.

Övergångsbestämmelser

1990:696

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången vid
1990 års taxering. Vid 1990 och 1991 års taxeringar skall med
näringsverksamhet avses rörelse och jordbruksfastighet.