/r1/ Förordning (1990:70) om tandvårdsersättning vid klinisk tandhälsoundersökning i Norrbottens och Västerbottens län;

SFS nr
1990:70
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1990-03-08
Ändring införd
t.o.m. SFS1990:243

Vid klinisk tandhälsoundersökning, som utförs av tandläkare inom ramen
för ett av Norrbottens och Västerbottens läns landsting under tiden
april–december 1990 bedrivet tandhälsoprojekt, lämnas
tandvårdsersättning enligt 6 § tandvårdstaxan (1973:638) även om
patientavgift inte tas ut. Förordning (1990:243).

Övergångsbestämmelser

1990:70

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1990 och gäller till
utgången av år 1990. Förordningen skall tillämpas även efter sistnämnda
tidpunkt vid tandhälsoundersökning som har utförts under förordningens
giltighetstid.

1990:243

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1990. Den skall dock
tillämpas för tid från och med den 1 april 1990.