Förordning (1990:79) om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner;

SFS nr
1990:79
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1990-03-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:538
Upphävd
1994-05-26

Regeringen föreskriver att 3 §, 4 § 1–3 samt 5 § lagen (1971:176) om
vissa internationella sanktioner skall tillämpas i fråga om Sydafrika
med anledning av resolution nr 418 (1977) som Förenta nationernas
säkerhetsråd antagit den 4 november 1977. Förordning (1993:1025).