Förordning (1990:884) om tillämpning i fråga om Irak och Kuwait av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

SFS nr
1990:884
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1990-08-07
Författningen har upphävts genom
SFS1991:106
Upphävd
1991-03-20
Ändring införd
t.o.m. SFS1990:953

Lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner skall tillämpas i
fråga om Irak och Kuwait i följande omfattning, nämligen

1. 3–5, 6 och 7 §§ med anledning av resolution nr 661 (1990) som
Förenta Nationernas säkerhetsråd antagit den 6 augusti 1990,

2. 8 § med anledning av resolution 670 (1990) som Förenta Nationernas
säkerhetsråd antagit den 25 september 1990. Förordning (1990:953).