/r1/ Förordning (1990:889) om ett gemensamt transiteringsförfarande mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken;

SFS nr
1990:889
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1990-08-09
Författningen har upphävts genom
SFS1990:1063
Upphävd
1991-01-01

Regeringen föreskriver att bestämmelserna i förordningen (1987:1119) om
en konvention om ett gemensamt transiteringsförfarande skall tillämpas
på motsvarande sätt i fråga om transiteringar mellan Sverige och Tyska
Demokratiska Republiken.

Övergångsbestämmelser

1990:889

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990 men får tillämpas
från och med den 15 augusti 1990.