/r1/ Förordning (1990:890) om förenkling av formaliteterna vid handel med varor mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken;

SFS nr
1990:890
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1990-08-09
Författningen har upphävts genom
SFS1990:1063
Upphävd
1991-01-01

Regeringen föreskriver att bestämmelserna i förordningen (1987:1126) om
en konvention om förenkling av formaliteterna vid handel med varor skall
tillämpas på motsvarande sätt i fråga om handel med varor mellan Sverige
och Tyska Demokratiska Republiken.

Övergångsbestämmelser

1990:890

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990 men får tillämpas
från och med den 15 augusti 1990.