Riksrevisionsverkets föreskrift (1990:99) angående värdegräns avseende upphandling inom ramen för GATT-överenskommelsen om statlig upphandling;

SFS nr
1990:99
Departement/myndighet
Riksrevisionsverket
Utfärdad
1990-03-12
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:631
Upphävd
1997-08-01

I artikel 1.1 (b) i GATT-överenskommelsen om statlig upphandling finns
en värdegräns angiven på 130 000 särskilda dragningsrätter (Special
Drawing Rights, SDR) hos internationella valutafonden. Denna värdegräns
skall enligt förordningen (1980:849) om tillämpning av
GATT-överenskommelsen om statlig uppha ndling tillämpas av vissa
myndigheter.

Riksrevisionsverket föreskriver att värdegränsen skall motsvaras av
1 071 200 svenska kronor och gälla t o m den 31 december 1991.