Cirkulär (1991:100) med tabeller för uträkning av arvsskatt och gåvoskatt

SFS nr
1991:100
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1991-01-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:127
Upphävd
2009-05-01

Regeringen fastställer med stöd av 31 § lagen (1941:416) om arvsskatt
och gåvoskatt bifogade tabeller /n1/ för uträkning av skatten.
Tabellerna används då skattskyldigheten har inträtt efter 1990 års
utgång.

//n1// Tabellerna finns inte med här.