Förordning (1991:106) om tillämpning i fråga om Irak av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner

SFS nr
1991:106
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1991-03-07
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:492
Upphävd
2003-07-09
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:667

Lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner skall
tillämpas i fråga om Irak i följande omfattning, nämligen

1. 3–5, 6 och 7 §§ med anledning av resolution nr 661 (1990) som
Förenta nationernas säkerhetsråd antagit den 6 augusti 1990,

2. 8 § med anledning av resolution nr 670 (1990) som Förenta
nationernas säkerhetsråd antagit den 25 september 1990,

3. 7 c § med anledning av resolution nr 687 (1991) som Förenta
nationernas säkerhetsråd antagit den 3 april 1991. Förordning
(1993:667)

Övergångsbestämmelser

1991:106

Denna förordning träder i kraft den 20 mars 1991. De nya bestämmelserna
skall dock tillämpas för tid från och med den 7 mars 1991.

Genom förordningen upphävs förordningen (1990:884) om tillämpning i
fråga om Irak och Kuwait av lagen (1971:176) om vissa internationella
sanktioner.