Förordning (1991:2) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Zimbabwe

SFS nr
1991:2
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1991-01-10

1 § Lagen (1989:894) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Zimbabwe skall träda i kraft den 1 februari 1991 och tillämpas på
inkomst som förvärvas den 1 januari 1990 eller senare.

Avtalet trädde i kraft den 5 december 1990.

2 § Följande gäller om en person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst
som enligt bestämmelserna i artikel 20 punkterna 1 och 2 i avtalet
beskattas endast i Zimbabwe eller enligt bestämmelserna i artikel 23
punkt 2 b skall undantas från svensk skatt.

Sådan inkomst tas inte med vid taxeringen i Sverige.

Om personen i fråga taxeras till statlig inkomstskatt för annan
förvärvsinkomst skall dock följande iakttas. Först uträknas den statliga
inkomstskatt som skulle ha påförts om den skattskyldiges hela inkomst
beskattats endast i Sverige. Därefter fastställs hur stor procent den
sålunda uträknade skatten utgör av hela den beskattningsbara inkomst på
vilken skatten beräknats. Med den därmed erhållna procentsatsen tas
skatt ut på den inkomst som skall beskattas i Sverige. Förfarandet skall
användas endast om detta leder till högre skatt.