Förordning (1991:89) om medelvärde för år 1990 enligt förordningen (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet

SFS nr
1991:89
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-02-14

Regeringen fastställer medelvärdet enligt 3 § förordningen (1983:944) om
statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet till 179 100
kronor för år 1990.