Förordning (1991:90) om medelvärde för år 1990 enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1988:1203) om ändring i förordningen (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp

SFS nr
1991:90
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1991-02-14

Vid tillämpningen av punkterna 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till
förordningen (1988:1203) om ändring i förordningen (1983:944) om
statsbidrag till social hemhjälp skall medelvärdet enligt 3 § sistnämnda
förordning i paragrafens lydelse före den 1 januari 1989 anses vara
179 100 kronor för år 1990.