Förordning (1998:1323) om miljödomstolarnas domkretsar

SFS nr
1998:1323
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1998-10-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:984
Upphävd
2011-05-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1103

1 § Umeå, Östersunds, Nacka, Växjö och Vänersborgs tingsrätter
är miljödomstolar och har i denna egenskap följande
domsområden.

Umeå tingsrätt

– Norrbottens län,

– den del av Västerbottens län som inte hör till Ångermanälvens
avrinningsområde samt

– den del av Västernorrlands län som är belägen norr och öster
om vattendelaren mellan Gideälvs med flera vattendrags
avrinningsområden och Ångermanälvens avrinningsområde.

Östersunds tingsrätt

– de delar av Västerbottens och Västernorrlands län som inte
tillhör Umeå tingsrätts område samt

– de delar av Jämtlands, Dalarnas och Gävleborgs län som inte
hör till Vänerns, Norrströms eller Dalälvens avrinningsområden.

Nacka tingsrätt

– Stockholms län,

– Uppsala län,

– Gotlands län,

– Västmanlands län,

– de delar av Gävleborgs län som inte tillhör Östersunds
tingsrätts område,

– de delar av Jämtlands och Dalarnas län som inte tillhör
Östersunds tingsrätts område och inte heller hör till Vänerns
avrinningsområde,

– Södermanlands län med undantag av den del som hör till
Motalaströms avrinningsområde,

– Örebro län med undantag av de delar som hör till Vänerns,
Vätterns eller Motalaströms avrinningsområden samt

– den del av Östergötlands län som är belägen norr om
vattendelaren mellan Nyköpingsåns med flera vattendrags
avrinningsområden och Motalaströms avrinningsområde.

Växjö tingsrätt

– Kalmar län,

– Blekinge län,

– Skåne län,

– de delar av Södermanlands och Östergötlands län som inte
tillhör Nacka tingsrätts område,

– de delar av Örebro och Västra Götalands län som hör till
Vätterns och Motalaströms avrinningsområden,

– Jönköpings län med undantag av de delar som hör till
Fylleåns, Nissans, Ätrans och Vänerns avrinningsområden,

– Kronobergs län med undantag av den del som hör till Fylleåns
avrinningsområde samt

– den del av Hallands län som är belägen söder om vattendelaren
mellan Lagans avrinningsområde och Fylleåns med flera
vattendrags avrinningsområden.

Vänersborgs tingsrätt

– Värmlands län,

– de delar av Jönköpings, Kronobergs och Hallands län som inte
tillhör Växjö tingsrätts område,

– Västra Götalands län med undantag av de delar som tillhör
Växjö tingsrätts område samt

– de delar av Jämtlands, Dalarnas och Örebro län som hör till
Vänerns avrinningsområde. Förordning (2007:78).

2 § Har upphävts genom förordning (2010:1103).

Övergångsbestämmelser

2007:78

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

2. Mål eller ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt
före ikraftträdandet skall överlämnas till Nacka tingsrätt för
fortsatt handläggning.