Förordning (1998:1341) om tillfälligt utlämnande av uppgifter till Riksförsäkringsverket, m.m.

SFS nr
1998:1341
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-10-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:604

För beräkning av pensionsgrundande belopp för föräldrar till
små barn för åren 1960-1998 enligt lagen (1998:675) om
införande av lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension
och för åren 1999 och 2000 enligt lagen om inkomstgrundad
ålderspension får de uppgifter som behövs för sådan beräkning
lämnas ut från folkbokföringsdatabasen till
Riksförsäkringsverket på medium för automatiserad behandling.

Socialförsäkringsregister får genom sambearbetning tillföras
uppgifter från Statistiska centralbyrån om avlidna personer.
Förordning (2001:604).