Förordning (1998:1357) om skiktgräns för statlig inkomstskatt vid 2000 års taxering

SFS nr
1998:1357
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1998-10-29

Regeringen fastställer enligt 10 § lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt den nedre skiktgränsen till 219 300 kronor vid
2000 års taxering.

Av 10 § lagen om statlig inkomstskatt framgår att den övre
skiktgränsen är 360 000 kronor vid 2000 års taxering.