Förordning (1998:1394) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 1999

SFS nr
1998:1394
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-11-19

Regeringen fastställer andelarna för fördelning av
ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter
under år 1999 enligt följande. Fördelningen av
ålderspensionsavgifter enligt 4 kap. 3 § lagen (1981:691) om
socialavgifter skall göras på så sätt att 7 procent förs till
staten, 32 procent förs till Riksgäldskontoret för tillfällig
förvaltning och 61 procent förs till Allmänna pensionsfonden.
Fördelningen av statliga ålderspensionsavgifter enligt 8 §
lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift skall fördelas
på så sätt att 17,5 procent förs till Riksgäldskontoret för
tillfällig förvaltning och 82,5 procent förs till Allmänna
pensionsfonden.