Lag (1998:1443) om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi

SFS nr
1998:1443
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1998-11-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1259

En skildring av barn i pornografisk bild får inte föras in i
eller ut ur Sverige.

Bestämmelser om straff för olovlig införsel m.m. finns i lagen
(2000:1225) om straff för smuggling. Lag (2000:1259