Förordning (1998:1544) om ränta på studielån för år 1999

SFS nr
1998:1544
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1998-12-03

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 8 kap. 2 §
studiestödslagen (1973:349) skall betalas på studielån skall
vara 4,1 procent för år 1999.