Förordning (1998:1580) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 1999

SFS nr
1998:1580
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1998-11-26

Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen
(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till
följande belopp för år 1999.

Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift
per år månad vecka dag

högst 3 axlar 6 963 kronor 696 kronor 185 kronor 55 kronor

4 eller fler
axlar 11 605 kronor 1 160 kronor 306 kronor 55 kronor

Avgift för inlösen av årsbevis tas ut med 232 kr.