Tillkännagivande (1998:1627) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner om inbördes rättshjälp, m.m.

SFS nr
1998:1627
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1998-12-03
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:1041
Upphävd
1999-12-10

Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan,
anslutna till vissa av Sverige biträdda konventioner om
inbördes rättshjälp, m.m.

1. Till den i Haag den 17 juli 1905 dagtecknade konventionen
(SFS 1909:30) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen
är följande främmande stat ansluten: Island.

2. Till den i London den 28 augusti 1930 dagtecknade
konventionen (SÖ 1931:1 och 17, 1933:23, 1935:9 och 19,
1959:72) mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen av
internationell natur är förutom Storbritannien och Nordirland
följande främmande stater anslutna: Australien, Bahamas,
Canada, Cypern, Dominica, Fiji, Ghana, Jamaica, Kenya, Lesotho,
Malaysia, Malta, Nauru, Nigeria, Nya Zeeland, Papua Nya Guinea,
Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Swaziland, Tonga samt
Trinidad och Tobago.

3. Till den i Haag den 1 mars 1954 dagtecknade konventionen (SÖ
1957:53) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen är
följande främmande stater och områden anslutna: Argentina,
Armenien, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Danmark, Egypten,
Finland, Frankrike, Heliga Stolen, Israel, Italien, Japan,
Kirgizistan, Kroatien, Lettland, Libanon, Luxemburg,
Makedonien, Marocko, Moldova, Nederländerna, Norge, Polen,
Portugal, Rumänien, Ryska federationen, Schweiz, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Surinam, Tjeckien, Turkiet, Tyskland,
Ungern, Uzbekistan, Vitryssland och Österrike.

4. Till den i Paris den 13 december 1955 dagtecknade europeiska
bosättningskonventionen (SÖ 1971:67) är följande främmande
stater anslutna: Belgien, Danmark, Grekland, Irland, Italien,
Luxemburg, Nederländerna, Norge, Storbritannien och Nordirland,
Turkiet samt Tyskland.

5. Till den i New York den 20 juni 1956 dagtecknade
konventionen (SÖ 1958:60) om indrivning av underhållsbidrag i
utlandet är följande främmande stater anslutna: Algeriet,
Argentina, Australien, Barbados, Belgien, Bosnien-Hercegovina,
Brasilien, Burkina Faso, Centralafrikanska republiken, Chile,
Cypern, Danmark, Ecuador, Estland, Filippinerna, Finland,
Frankrike, Förbundsrepubliken Jugoslavien, Grekland, Guatemala,
Haiti, Heliga Stolen, Irland, Israel, Italien, Kap Verde,
Kroatien, Luxemburg, Makedonien, Marocko, Mexico, Monaco,
Nederländerna, Niger, Norge, Nya Zeeland, Pakistan, Polen,
Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sri
Lanka, Storbritannien och Nordirland, Surinam, Tjeckien,
Tunisien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Uruguay, Vitryssland och
Österrike.

6. Till den i Paris den 13 december 1957 dagtecknade europeiska
utlämningskonventionen (SÖ 1959:65 och 1967:46) är följande
utomnordiska stater anslutna: Albanien, Belgien, Bulgarien,
Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Israel, Italien,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,
Moldova, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz,
Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland,
Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

7. Till det i Strasbourg den 15 oktober 1975 dagtecknade
tilläggsprotokollet (SÖ 1976:27) till 1957 års europeiska
utlämningskonvention är följande utomnordiska stater anslutna:
Albanien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Kroatien,
Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien,
Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Ukraina och
Ungern.

8. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 dagtecknade andra
tilläggsprotokollet (SÖ 1979:13) till 1957 års europeiska
utlämningskonvention är följande utomnordiska stater anslutna:
Albanien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Italien,
Kroatien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal,
Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien,
Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland,
Ukraina, Ungern och Österrike.

9. Till den i Strasbourg den 20 april 1959 dagtecknade
europeiska konventionen (SÖ 1968:15, 1977:88 och 1992:4) om
inbördes rättshjälp i brottmål är följande främmande stater
anslutna: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland,
Frankrike, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldova,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien,
Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet,
Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

10. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 dagtecknade
tilläggsprotokollet (SÖ 1979:12) till 1959 års europeiska
konvention om inbördes rättshjälp i brottmål är följande
främmande stater anslutna: Bulgarien, Danmark, Estland,
Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien,
Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal,
Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien,
Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.

11. I fråga om den i Strasbourg den 30 november 1964
dagtecknade europeiska konventionen (SÖ 1979:4) rörande
övervakning av villkorligt dömda eller villkorligt frigivna
personer, se 1 § förordningen (1979:163) med vissa bestämmelser
om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet.

12. Till den i Haag den 15 november 1965 dagtecknade
konventionen (SÖ 1969:26) om delgivning i utlandet av
handlingar i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
är följande främmande stater anslutna: Amerikas förenta stater,
Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belgien, Botswana,
Canada, Cypern, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike,
Grekland, Irland, Israel, Italien, Japan, Kina, Lettland,
Luxemburg, Malawi, Nederländerna, Norge, Pakistan, Polen,
Portugal, Schweiz, Seychellerna, Slovakien, Spanien,
Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland,
Venezuela och Vitryssland.

13. Till den i London den 7 juni 1968 dagtecknade europeiska
konventionen (SÖ 1969:36) angående upplysningar om innehållet i
utländsk rätt är följande främmande stater anslutna: Belgien,
Bulgarien, Costa Rica, Cypern, Danmark, Estland, Finland,
Frankrike, Grekland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen,
Portugal, Rumänien, Ryska federationen, Schweiz, Slovakien,
Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien,
Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland och Österrike.

14. Till det i Strasbourg den 15 mars 1978 dagtecknade
tilläggsprotokollet (SÖ 1981:6) till 1968 års europeiska
konvention angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt
är följande främmande stater anslutna: Belgien, Bulgarien,
Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Island,
Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge,
Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien,
Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Tyskland, Ukraina,
Ungern, Vitryssland och Österrike.

15. Till den i Haag den 18 mars 1970 dagtecknade konventionen
(SÖ 1975:34 och 1980:28) om bevisupptagning i utlandet i mål
och ärenden av civil eller kommersiell natur är följande
främmande stater anslutna: Amerikas förenta stater, Argentina,
Australien, Barbados, Cypern, Danmark, Estland, Finland,
Frankrike, Israel, Italien, Kina (avser endast Hong Kong),
Lettland, Luxemburg, Mexico, Monaco, Nederländerna, Norge,
Polen, Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien,
Storbritannien och Nordirland, Sydafrika, Tjeckien, Tyskland
och Venezuela.

16. I fråga om den i Haag den 28 maj 1970 dagtecknade
europeiska konventionen (SÖ 1973:55, 1972:260, 1972:261 och
1972:812) om brottmålsdoms internationella rättsverkningar, se
1 § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om
internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom.

17. I fråga om den i Strasbourg den 15 maj 1972 dagtecknade
europeiska konventionen (SÖ 1976:21) om överförande av
lagföring i brottmål, se 1 § förordningen (1978:108) om
internationellt samarbete rörande lagföring för brott.

18. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade
europeiska överenskommelsen (SÖ 1977:4) om översändande av
ansökningar om rättshjälp är följande främmande stater
anslutna: Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike,
Grekland, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Nederländerna,
Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien och
Nordirland, Turkiet och Österrike.

19. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade
europeiska konventionen (SÖ 1977:12) om bekämpande av terrorism
är följande främmande stater anslutna: Belgien, Bulgarien,
Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland,
Island, Italien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta,
Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz,
Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien,
Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.

20. I fråga om den i Luxemburg den 20 maj 1980 dagtecknade
konventionen (SÖ 1989:8) om erkännande och verkställighet av
avgöranden rörande vårdnad om barn samt om återställande av
vård av barn, se tillkännagivande (1997:929) i fråga om
konventionen.

21. I fråga om den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade
konventionen (SÖ 1989:7) om de civila aspekterna på
internationella bortföranden av barn, se tillkännagivande
(1998:1628) i fråga om konventionen.

22. Till den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade
konventionen om internationell rättshjälp (SÖ 1986:72) är
följande främmande stater anslutna: Bosnien-Hercegovina,
Estland, Finland, Frankrike, Kroatien, Makedonien,
Nederländerna, Polen, Schweiz, Slovenien, Spanien och
Vitryssland.

23. I fråga om den i Strasbourg den 21 mars 1983 dagtecknade
konventionen (SÖ 1985:1) om överförande av dömda personer, se
13 § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om
internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom.

24. I fråga om den i Wien den 20 december 1988 dagtecknade
konventionen (SÖ 1991:41) om bekämpande av illegal handel med
narkotika och psykotropa ämnen, se under 21 b § förordningen
(1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete
rörande verkställighet av brottmålsdom samt bilagan till denna
förordning.

25. I fråga om den i Strasbourg den 8 november 1990 dagtecknade
konventionen (SÖ 1996:19) om penningtvätt, efterforskning,
beslag och förverkande av vinning av brott, se under 21 c §
förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om
internationellt samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom samt bilagan till denna förordning.