Förordning (1998:1635) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 1999

SFS nr
1998:1635
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
1998-12-10

Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens
avkastningsränta under budgetåret 1999 skall vara 7,0 procent.