Lag (1998:1673) med anledning av en ny regionindelning för skatteförvaltningen

SFS nr
1998:1673
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1998-12-10

Det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag eller
annan författning beträffande skattemyndigheterna i länen eller
skattemyndigheten i ett visst län skall efter utgången av år
1998 i stället gälla Skattemyndigheten i Stockholm,
Skattemyndigheten i Linköping, Skattemyndigheten i Växjö,
Skattemyndigheten i Malmö, Skattemyndigheten i Göteborg,
Skattemyndigheten i Örebro, Skattemyndigheten i Västerås,
Skattemyndigheten i Gävle, Skattemyndigheten i Östersund och
Skattemyndigheten i Luleå respektive den av dessa myndigheter i
vars verksamhetsområde länet ingår.