Förordning (1998:1721) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Venezuela

SFS nr
1998:1721
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1998-12-10

Lagen (1993:1397) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och
Venezuela skall träda i kraft den 1 januari 1999 och tillämpas

a) beträffande skatter som innehålls vid källan, på belopp som
betalas eller överförs den 1 januari 1999 eller senare, och

b) beträffande andra skatter på inkomst, såvitt avser
beskattningsår som börjar den 1 januari 1999 eller senare.