Förordning (1998:1778) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 1999

SFS nr
1998:1778
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-12-17

Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen
(1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser
återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 4,1
procent för år 1999.