Tillkännagivande (1999:1040) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

SFS nr
1999:1040
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1999-11-25
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:706
Upphävd
2002-08-27

Den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de
civila aspekterna på internationella bortföranden av barn har
för Sveriges del trätt i kraft den 1 juni 1989. Konventionens
engelska och franska texter har tillsammans med en svensk
översättning publicerats i Sveriges internationella
överenskommelser (SÖ 1989:7).

Konventionen är i kraft i förhållande till följande stater.

Stat Dag för konventionens Förklaringar och reservationer
ikraftträdande för
staten i fråga i
förhållande till
Sverige

Amerikas
förenta
stater 1989-06-01 I enlighet med artikel 24 har
Amerikas förenta stater
reserverat sig mot att franska
får användas i ansökningar,
meddelanden eller andra handlingar
som sänds till dess centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26 skall
Amerikas förenta stater inte
vara förpliktat att bära några
kostnader som avses i artikelns
andra stycke och som har uppkommit
på de sätt som anges i
artikelns tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Amerikas förenta staters
rättshjälpssystem.

Argentina 1991-06-01 –

Australien 1989-06-01 I enlighet med artikel 40 skall
konventionen gälla endast på
fastlandet och i Tasmanien.

Bahamas 1995-01-01 –

Belgien 1999-05-01 –

Belize 1991-04-01 I enlighet med artikel 24 har
Belize reserverat sig mot att
franska får användas i ansökningar,
meddelanden eller andra
handlingar som sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26 skall
Belize inte vara förpliktat att
bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som
har uppkommit på de sätt som anges
i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Belizes
rättshjälpssystem.

Bosnien-
Hercegovina 1991-12-01 –

Burkina Faso 1993-12-01 –

Canada 1989-06-01 I enlighet med artikel 26 skall
Canada inte vara förpliktat att
bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som
har uppkommit på de sätt som anges
i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Canadas
rättshjälpssystem.

Chile 1995-01-01 –

Cypern 1995-10-01 –

Danmark 1991-07-01 Konventionen skall inte tillämpas i
fråga om Färöarna och Grönland.

I enlighet med artikel 24 har
Danmark reserverat sig mot att
franska får användas i ansökningar,
meddelanden eller andra
handlingar som sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26 skall
Danmark inte vara förpliktat
att bära några kostnader som avses
i artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa kostnader
kan täckas genom Danmarks
rättshjälpssystem.

Ecuador 1993-12-01 –

Finland 1994-08-01 I enlighet med artikel 24 har
Finland reserverat sig mot att
franska får användas i ansökningar,
meddelanden eller andra
handlingar som sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26 skall
Finland inte vara förpliktat
att bära några kostnader som avses
i artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa kostnader
kan täckas genom Finlands
rättshjälpssystem.

Frankrike 1989-06-01 I enlighet med artikel 24 har
Frankrike reserverat sig mot att
engelska får användas i ansökningar,
meddelanden eller andra
handlingar som sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26 skall
Frankrike inte vara förpliktat
att bära några kostnader som avses
i artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa kostnader
kan täckas genom Frankrikes
rättshjälpssystem.

Grekland 1993-06-01 I enlighet med artikel 24 har
Grekland reserverat sig mot att
franska får användas i ansökningar,
meddelanden eller andra
handlingar som sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26 skall
Grekland inte vara förpliktat
att bära några kostnader som avses
i artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa kostnader
kan täckas genom Greklands
rättshjälpssystem.

Honduras 1995-01-01 I enlighet med artikel 26 skall
Honduras inte vara förpliktat
att bära några kostnader som avses
i artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa kostnader
kan täckas genom Honduras
rättshjälpssystem.

Irland 1991-10-01 –

Israel 1991-12-01 I enlighet med artikel 26 skall
Israel inte vara förpliktat att
bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som
har uppkommit på de sätt som anges
i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Israels
rättshjälpssystem.

Italien 1995-05-01 –

Island 1997-05-01 I enlighet med artikel 24 har
Island reserverat sig mot att
franska får användas i ansökningar,
meddelanden eller andra
handlingar som sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26 skall
Island inte vara förpliktat att
bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som
har uppkommit på de sätt som anges
i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Islands
rättshjälpssystem.

Kina (avser
endast Hong
Kong) 1997-09-01 I enlighet med artikel 26 skall
Hong Kong inte vara förpliktat
att bära några kostnader som avses
i artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa kostnader
kan täckas genom Hong Kongs
rättshjälpssystem.

Kroatien 1991-12-01 –

Luxemburg 1989-06-01 I enlighet med artikel 26 skall
Luxemburg inte vara förpliktat
att bära några kostnader som avses
i artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa kostnader
kan täckas genom Luxemburgs
rättshjälpssystem.

Makedonien
(FYROM) 1991-12-01 –

Mauritius 1993-12-01 I enlighet med artikel 26 skall
Mauritius inte vara förpliktat
att bära några kostnader som avses
i artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa kostnader
kan täckas genom Mauritius
rättshjälpssystem.

Mexico 1992-08-01 –

Monaco 1993-12-01 I enlighet med artikel 26 skall
Monaco inte vara förpliktat att
bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som
har uppkommit på de sätt som anges
i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Monacos
rättshjälpssystem.

Nederländerna 1990-09-01 Konventionen skall inte tillämpas i
fråga om Nederländska
Antillerna och Aruba.

I enlighet med artikel 26 skall
Nederländerna inte vara
förpliktat att bära några kostnader
som avses i artikelns andra
stycke och som har uppkommit på
de sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas genom
Nederländernas rättshjälpssystem.

Norge 1989-06-01 I enlighet med artikel 24 har Norge
reserverat sig mot att
franska får användas i ansökningar,
meddelanden eller andra
handlingar som sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26 skall
Norge inte vara förpliktat att
bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som
har uppkommit på de sätt som anges
i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Norges
rättshjälpssystem.

Nya Zeeland 1992-08-01 I enlighet med artikel 24 har Nya
Zeeland reserverat sig mot
att franska får användas i
ansökningar, meddelanden eller andra
handlingar som sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26 skall
Nya Zeeland inte vara
förpliktat att bära några kostnader
som avses i artikelns andra
stycke och som har uppkommit på
de sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas genom Nya
Zeelands rättshjälpssystem.

Panama 1995-01-01 I enlighet med artikel 26 skall
Panama inte vara förpliktat att
bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som
har uppkommit på de sätt som anges
i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Panamas
rättshjälpssystem.

Polen 1993-12-01 I enlighet med artikel 26 skall
Polen inte vara förpliktat att
bära några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som
har uppkommit på de sätt som anges
i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Polens
rättshjälpssystem.

Portugal 1989-06-01 –

Rumänien 1993-12-01 –

Saint Kitts
och Nevis 1995-01-01 I enlighet med artikel 26 skall
Saint Kitts och Nevis inte vara
förpliktat att bära några kostnader
som avses i artikelns andra
stycke och som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas genom
Saint Kitts och Nevis
rättshjälpssystem.

Schweiz 1989-06-01 –

Slovenien 1995-01-01 –

Spanien 1989-06-01 –

Storbritannien
och
Nordirland 1989-06-01 I enlighet med artikel 26 skall
Storbritannien och Nordirland
inte vara förpliktat att bära
några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och som
har uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader kan
täckas genom Storbritanniens och
Nordirlands rättshjälpssystem.

Konventionen skall från och med
den 1 september 1991 tillämpas
även i förhållande till Isle
of Man.

Sydafrika 1998-01-01 I enlighet med artikel 24 har
Sydafrika reserverat sig mot att
franska får användas i ansökningar,
meddelanden eller andra
handlingar som sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26 skall
Sydafrika inte vara förpliktat
att bära några kostnader som avses
i artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa kostnader
kan täckas genom Sydafrikas
rättshjälpssystem.

Tjeckien 1998-03-01 I enlighet med artikel 26 skall
Tjeckien inte vara förpliktat
att bära några kostnader som avses
i artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa kostnader
kan täckas genom Tjeckiens
rättshjälpssystem.

Tyskland 1990-12-01 I enlighet med artikel 26 skall
Tyskland inte vara förpliktat
att bära några kostnader som
avses i artikelns andra stycke
och som har uppkommit på de sätt
som anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa kostnader
kan täckas genom Tysklands
rättshjälpssystem.

Tyskland förutsätter att ansökningar
från andra stater normalt
skall åtföljas av en översättning
till tyska.

Ungern 1990-07-01 –

Venezuela 1997-01-01 I enlighet med artikel 26 skall
Venezuela inte vara förpliktat
att bära några kostnader som avses
i artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa kostnader
kan täckas genom Venezuelas
rättshjälpssystem.

Zimbabwe 1998-01-01 I enlighet med artikel 26 skall
Zimbabwe inte vara förpliktat
att bära några kostnader som avses
i artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa kostnader
kan täckas genom Zimbabwes
rättshjälpssystem.

Österrike 1989-06-01 –

Övergångsbestämmelser

1999:1040

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (1998:1628) i
fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila
aspekterna på internationella bortföranden av barn. Det är
föranlett av att Belgien har tillträtt konventionen.